Tải Game

[HOT] ĐUA TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER OPEN BETA - TÌM CHÂN LONG THIÊN ĐẾ!

23/03/2020

SỰ KIỆN ĐUA TOP CHIẾN LỰC LIÊN SERVER OPEN BETA: TÌM CHÂN LONG THIÊN ĐẾ

Thời gian & Phạm Vi: Sự kiện được chia thành 2 đợt đua TOP. Chi tiết:

  • Đợt 1 (S1-S15): Kéo dài từ ngày 25/03 tới 22:00 ngày 03/04.
  • Đợt 2 (S16-S30): Tính từ ngày mở S16 và kéo dài tới 22:00 ngày thứ 10.

Sơ Lược: Đua TOP Chiến Lực giữa các Server tham gia.

Thể Thức: Trong thời gian đua TOP, 10 Chúa Công có Lực Chiến cao nhất trong các Server tham gia đua TOP sẽ nhận quà tương ứng:

 

TOP 1 - Chân Long Thiên Đế nhận phần thưởng bao gồm:

Tượng Ngọc Long Cẩm Thạch - Xứng tầm Chân Long Thiên Đế!
Quà Võ Hồn Tướng SSS x22
Quà Khí Hồn Thần Binh Cam x32
Túi Linh Thạch Bậc 5 x3

 

TOP 2 - Hổ Vương Nhận phần thưởng bao gồm:

Tượng Hổ Mạ Vàng - Quyền uy Hổ Vương!
Quà Võ Hồn Tướng SSS x12
Quà Khí Hồn Thần Binh Cam x24
Túi Linh Thạch Bậc 5 x2

 

TOP 3 - Quy Vương Nhận phần thưởng bao gồm:

Tượng Đồng Long Quy - Thịnh vượng tựa Quy Vương!
Quà Võ Hồn Tướng SSS x6
Quà Khí Hồn Thần Binh Cam x24
Túi Linh Thạch Bậc 5 x1

 

TOP 4→10 - Nhận phần thưởng bao gồm:

Quà Võ Hồn Tướng SSS x6
Quà Khí Hồn Thần Binh Cam x16
 Túi Linh Thạch Bậc 4 x1

 

BQT Anh Tào Bị Ca
Trân Trọng!
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ